Η Δραστική Ουσία του Laudis® OD

   
     
     
 

Το tembotrione, η δραστική ουσία του Laudis OD, θεωρείται δικαιολογημένα η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην έρευνα μεταξύ των δραστικών της ομάδας των τρικετονών καθώς πρόκειται για το νεότερο μέλος της ομάδας αυτής.


Οι ευνοϊκές φυσικοχημικές ιδιότητες του νέου μορίου, το καθιστούν ικανό να κινηθεί ταχύτατα στο μπλοκάρισμα του ενζύμου - στόχου με απο­τέλεσμα την ακαριαία νέκρωση κατ' αρχήν των ευαίσθητων ζιζανίων.

 

Το πλήθος των ευαίσθητων ζιζανίων είναι σαφώς διευρυμένο συγκρινόμενο με τα άλλα προϊόντα της ίδιας ομάδας. Η προσθήκη του isoxadifen-ethyl, του αντιφυτοτοξικού παράγο­ντα της Bayer, προστατεύει το καλαμπόκι από τη επίδραση του ζιζανιοκτόνου και εξασφαλίζει την αντοχή του καλαμποκιού κάτω και από δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης.

               
  tembotrione