Γενικές πληροφορίες

Untitled Document
dunami-armonia

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

 • Νέα δομή για υψηλή αποτελεσματικότητα και δύναμη δράσης
 • Ελέγχει δύσκολα πλατύφυλλα ζιζάνια και ετήσια αγρωστώδη
 • Παρέχει αποτελεσματική καταπολέμηση των ζιζανίων ενώ παραμένει ασφαλές για το καλαμπόκι
 • Δουλεύει γρήγορα, ακόμη και κάτω από ξηρές συνθήκες
 • Κατάλληλο για συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
 • Περιλαμβάνει την υψηλή τεχνολογία αντιφυτοτοξικού παράγοντα της Bayer CropScience προστατεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια του καλαμποκιού
 
 
Η δύναμη να είσαι σκληρός με τα ζιζάνια
Η ικανότητα να συμπεριφέρεσαι τρυφερά στο καλαμπόκι
To Laudis® OD είναι ένα νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού με τον μοναδικό συνδυασμό 2 χημικών ουσιών:
         
xaraktiristika   euaisthita-170
 • Νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού με μεγάλο φάσμα δράσης σε πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

  -Εξαιρετική δράση στα πλατύφυλλα

  -Επιπλέον, πολύ καλή δράση στα αγρωστώδη (σε σύγκριση με άλλες ουσίες της ίδιας ομάδας)

 • Χωρίς προβλήματα στην εναλλαγή καλλιέργει­ας (αμειψισπορά)

 • Τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες

 
 • Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα)

 • Chenopodium album (Λουβουδιά)

 • Solanum nigrum (Αγριοντοματιά)

 • Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά)

 • Amaranthus retroflexus (Βλήτο τραχύ)

 • Amaranthus blitoides (Βλήτο πλαγιαστό)

 • Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)

 • Datoura stramonium (Τάτουλας)

 • Polygonum lapathifolium (Λαπάτσα)

         
stoixeia   euaisthita-225
 
 • Ευέλικτο ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του παραγωγού

 • Μπορεί να ακολουθήσει μετά από εφαρμογή με προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο

 • Συστήνεται σε μεταφυτρωτικούς ψεκασμούς για την πλήρη κάλυψη έναντι των πλατυφύλλων ζιζανίων

 
 • Abutilon theophrasti  (Αγριομπαμπακιά)

 • Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα)

 • Polygonum aviculare  (Πολυκόμπι)

         
stoixeia   euaisthita-225
 
 • Ευρύ παράθυρο εφαρμογής (2ο-8ο φύλλο καλαμοκιού)

 • Ταχύτητα δράσης - Αντοχή στη βροχόπτωση (1 ώρα)

 • Μεγάλη ευελιξία / δυνατότητα συνδυασμών

 
 • Setaria viridis  (Σετάρια πράσινη)

 • Setaria verticillata  (Σετάρια σπονδυλωτή)

 • Sorghum halepense  (Βέλιουρας)

 • Bilderdykia convonvulus  (Αναρριχώμενο πολύγωνο)

         
typos      
 • Ελαιώδες εναιώρημα (OD) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση (δεν χρειάζεται την προσθήκη λαδιού) και βέλτιστη αποτελεσματικότητα