• Ελαιώδες Εναιώρημα

  Το Laudis OD είναι Ελαιώδες Εναιώρημα (OD) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, βέλτιστη κάλυψη της επιφάνειας των φύλλων των ζιζανίων και καλύτερη απορρόφηση

  Επίσης αυτό συνεπάγεται ότι δεν χρειάζεται την προσθήκη επιπλέον λαδιού στο βυτίο.

  Τα πρώτα συμπτώματα

  Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3-5 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε δύο εβδομάδες.

  stinpraksi1

  Παρουσία Βέλιουρα

  Όταν στο χωράφι μας έχουμε έντονο πρόβλημα με την παρουσία Βέλιουρα (SorghumHalepense) προτείνουμε τη χρήση Equip OD στα 250 κ.εκ/στρέμμα και Laudis OD στη δόση των 170 κ.εκ/στρέμμα.

  Equip Laudis

  Προτεινόμενη ποσότητα νερού

  Η ποσότητα του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30-40 λίτρα /στρέμμα προκειμένου από τη μία να εξασφαλίζεται η ικανή και πλήρης διαβροχή των φύλλων των ζιζανίων από την άλλη να αποφεύγεται η απορροή προς το έδαφος.

  Ταχύτητα δράσης

  Το Laudis OD δρα ταχύτατα. Η διαδικασία και τα συμπτώματα της δράσης του πάνω στα ζιζάνια φαίνονται εδώ

  stinpraksi2b

  Συστάσεις χρήσης Laudis OD

  pinakas

  Συνδυαστικότητα

  Σύμφωνα με ευρωπαϊκά πειραματικά δεδομένα το Laudis OD μπορεί να συνδυαστεί με Equip (foramsulfuron), Buctril (bromoxynil) και Τερμπουθυλαζίνη.